moja woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór w trybie ciągłym wniosków o dotację na realizację zadań, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających
odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.)

Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków. Więcej informacji pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

Poprzedni artykułDarmowy dojazd do targowiska
Następny artykułRocznica Powstania Warszawskiego