um

Na podstawie art. 48 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza z dniem 18 stycznia 2013r. otwarty konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie oraz opublikowane na stronie www.bip.kwidzyn.pl. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o zakończeniu konkursu i jego wynikach.

Informacji dotyczących konkursu udziela Marek Konieczek Koordynator Zespołu ds. Społecznych i Gospodarki Mieszkaniami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie nr tel. (55) 6464 725.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu w załącznikach.

docOgłoszenie_konkursu_zal_1.doc59 KB

docZarzadzenie_Burmistrza_Miasta.doc26 KB

docRegulamin_Komisji_konkursowej_zal_2.doc33 KB

docProgram_HPV.doc1.33 MB

Poprzedni artykuł„Przemiany” – 11 reportaży o Kwidzynie
Następny artykułKoncert zespołu Candida