Urzad Miasta A

Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Winiarska z Zespołu Szkół w Sadlinkach (opiekun p. Halina Turbakiewicz), drugie miejsce – Wysocki Michał z Gimnazjum w Prabutach (opiekun p. Danuta Banaszewska, trzecie miejsce przypadło w udziale Julii Stawarz z Sadlinek (opiekun p. Halina Turbakiewicz), czwarte miejsce zajęła Patrycja Kogut z Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie (opiekun p. Marzena Szarłan). Uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe i dyplomy.

Konkurs zorganizowały bibliotekarki Anna Bołt, Beata Moos i Katarzyna Zieniewicz.

Test ułożyła pani Bożena Błażejewska.

Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie dnia 27.10.2008r.

11 listopada na uroczystości w teatrze miejskim zwycięzcy konkursu otrzymają specjalne nagrody z rąk burmistrza.