16 10 2015 forum

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015 – 23/24 października 2015 r.

Ramowy program
1. dzień
10.00 rejestracja osób uczestniczących
11.30-13.45 sesja plenarna
11.30 – Otwarcie FORUM
Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Gdyni, Przewodniczący RDPP i PROP – powitanie Uczestników i Gości;
Gospodarze wydarzenia: Anna Białas, Marek Olechnowicz
– Trzeci Sektor w woj. pomorskim – Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych – otwarta debata z udziałem zaproszonych Gości + sesje
warsztatowe
Osoby prowadzące:
Paulina Kremer – Prezeska Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych
Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska
14.00 przerwa lunch
15.00-16.30 sesje warsztatowe
propozycje tematów:
1) NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA – zmiana sposobu myślenia konieczna do pozyskiwania środków; współpraca z JST.
Zakres: czym jest? jak NGO powinny się przygotować do jego stosowania w praktyce? Specyfika interwencji EFS w ramach RPO WP 2014 – 2020. Partnerstwo – nie tylko projektowe. Potencjał. Trwałość.
Udział wezmą: Przedstawiciel WP, DEFS, NGO
Osoba prowadząca: Paulina Kremer
2) LOKALNE REPREZENTACJE III SEKTORA
– integracja – skuteczność – rozwój
Zakres: czego potrzeba lokalnym organizacjom dla zbudowania/rozwijania mechanizmów reprezentacji sektora? jakie funkcje powinna ona pełnić? w jaki sposób
ją tworzyć? jakich błędów unikać? jak powinny wyglądać jej relacje z otoczeniem (RDPP, administracja, regionalne reprezentacje)
Udział wezmą: Reprezentanci Lokalnych ROP
Osoba prowadząca: Marek Olechnowicz
3) WSPÓŁPRACA NGO z BIZNESEM – standardy, narzędzia, oczekiwania
Zakres: czy darowizna i sponsoring to zbyt mało? jakiej współpracy oczekuje od NGO biznes? rozdrobnienie czy łączenie działań?
Udział wezmą: Przedstawiciel WP, Pracodawcy, NGO
4) AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA w woj. pomorskim – nowe wyzwania – nowe narzędzia, pomorskie praktyki NGO w dziedzinie społecznej
Zakres: „każdy sobie” czy „pospolite ruszenie”? co NGO może dać urzędom pracy? czy możliwe (i potrzebne) jest realne zintegrowanie działań – zwłaszcza w kontekście polityki społecznej?
Udział wezmą: WUP w Gdańsku, Przedstawiciele Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
Osoba prowadząca: Jerzy Boczoń
16.30 przerwa kawa z niespodzianką…
17.00-19.00 sesja plenarna
Podsumowanie warsztatów i prezentacja efektów pracy
Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych – cel, konstrukcja, finansowanie Sprawozdanie z działalności PROP szóstej kadencji, Ogłoszenie wyników wyborów do PROP siódmej kadencji
19.30 wieczór integracyjny
Kolacja z elementami integracyjnymi/lokalnymi prezentacjami etc.

2. dzień
10.00 Skwer Pozarządowy
Dobre praktyki NGO – Happening „Pomorskie NGO i Partnerzy dla zdrowia i środowiska” – plaża i Skwer Kościuszki w Gdyni
Zakończenie FORUM
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE:
1. Stoiska WUP/NGO/PES/DEFS… w PPNT – zgłoszenia i propozycje proszę przesyłać na adres: pfip@prop.pomorskie.pl
2. „Kamera dla Ciebie” – kamera na stałe ustawiona w hallu, na której uczestnicy i goście mogą pozostawić „ślad” swojej obecności – uwagi, rekomendacje…
3. Ankieta dla uczestników – znajdzie się w niej miejsce na ewentualne uwagi dotyczące poruszanych podczas Forum kwestii, a także uwagi dotyczące organizacji
Forum oraz ewentualnych propozycji na kolejne lata
4. „Kącik dla dzieci” – animatorzy będą prowadzić gry, konkursy i zabawy dla dzieci, które przyjadą wraz z rodzicami – uczestnikami Forum
5. „Aktywnie, zdrowo i sportowo” – animacja Pomorskiej Federacji Sportu (23.10 – godz. 14.00 – 15.00 oraz 24.10 – Happening „Pomorskie NGO i Partnerzy dla
zdrowia i środowiska”).

Poprzedni artykuł5 lat Prowincji
Następny artykułZawody cross-country 2015