]S
Rządowy projekt Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską na lata 2021–2027 zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 mln euro (3 mld zł) mniej na program regionalny. To prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie. To prawie trzy razy mniej niż w innych województwach. Jeśli Pomorskie otrzyma mniej środków na Regionalny Program Operacyjny, istnieje ryzyko, że wstrzymane zostaną inwestycje w komunikację publiczną, naprawę dróg czy na wsparcie osób wykluczonych społecznie.
Ze środków RPO w Kwidzynie, w ostatnich latach, realizowane były takie projekty jak „Rewitalizacja Starego Miasta”, „Słoneczne Dachy Kwidzyna”, „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”, budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie miasta, budowa parku, utworzeniu placówki wsparcia dziennego, a także zakupie wyposażenia nowoczesnego Multicentrum, które funkcjonuje w zmodernizowanym budynku byłego dworca PKP. Ważnym programem społecznym jest też „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” , którego celem jest specjalistyczna pomoc dla dzieci i młodzieży w formie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, artystycznych i edukacyjnych na podstawie indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych.
Samorządowcy przygotowali petycję do rządu, by podział środków był bardziej sprawiedliwy i nie uderzał w mieszkańców województwa pomorskiego. Petycję można podpisać on line na stronie Urzędu Marszałkowskiego: pomorskie.eu/petycja
Poprzedni artykułDotacje na własny biznes
Następny artykułDobre wieści dla organizacji pozarządowych