Fundacja „Edukacja dla Demokracji” ogłosiła nabór wniosków w ramach Funduszu Pomocowego, którego celem jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach naboru można wnioskować o dotację do 40 000 zł (bez konieczności wnoszenia wkładu własnego). Nabór trwa do 10 kwietnia b.r. Więcej inforomacji na stronie:
Poprzedni artykułPomorscy samorządowcy apelują o większe środki europejskie dla regionu
Następny artykułRozstrzygniecie konkursu w dziedzinie wspieranie działalności środowisk abstynenckich…