11 09 2019 konsultacje spoleczne

 

W poniedziałek 9 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim obyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące sporządzenia dwóch planów miejscowych: „Osiedle Piastowskie” oraz „Kwidzyn – Wschód”. Z założenia było to tzw. spotkanie eksperckie, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji uzgadniających i opiniujących projekty planów. Dopisali swoją obecnością branżyści z Energa Operator, PGNiG, PEC Kwidzyn, PWK Kwidzyn, a także pracownicy Nadleśnictwa Kwidzyn, Gminy Kwidzyn i GDDKiA. Spotkanie otworzył Zastępca Burmistrza Piotr Widz, a jego przebieg moderował Architekt Miasta Mirosław Góralski. Była to dobra okazja do zapoznania się z uwarunkowaniami, strukturą funkcjonalną i własnościową, układem komunikacyjnym, a w rezultacie z potencjałem drzemiącym w tych dwóch fragmentach miasta, o czym w swoich prezentacjach mówili urbaniści, którzy podjęli się sporządzenia planów miejscowych. Pracownia Architektoniczna Studioprojekt Jakub Sieniawski z Gdańska przybliżyła zagadnienia związane z terenem Kwidzyn-Wschód, zaś Biuro Urbanistyczne Planisfera z Grudziądza – Osiedle Piastowskie. Było to owocne spotkanie, następne już w przyszłym tygodniu, 17 września, z udziałem organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z obszaru objętego planem „Kwidzyn-Wschód”, na które również zapraszamy.

Terminy konsultacji społecznych – MPZP OSIEDLE PIASTOWSKIE:

  • 1 października, godz. 16:00 – spotkanie w formule WORLD CAFE (Urząd Miejski),
  • 19 października, godz. 12:00 – spacer badawczy (początek na parkingu przy kościele przy ul. Piastowskiej),
  • 18 listopada, godz. 16:00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

Terminy konsultacji społecznych – MPZP KWIDZYN-WSCHÓD:

  • 17 września, godz. 10:00 – spotkanie z przedsiębiorcami (Urząd Miejski),
  • 17 września, godz. 12:00 – spotkanie z organizacjami pozarządowymi (Urząd Miejski),
  • 12 października, godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami w terenie (wiata na terenie TRW Miłosna),
  • 20 listopada, godz. 16:00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej:
www.kwidzyn.pl w zakładce MIESZKAŃCY-> PLANY MIEJSCOWE KONSULTACJE

Propozycje, opinie, wnioski i uwagi wnosić można poprzez:
http://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/kwidzyn

11 09 2019 konsultacje spoleczne1

11 09 2019 konsultacje spoleczne2

11 09 2019 konsultacje spoleczne3

Poprzedni artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie PRO-VOX pn. „Smaki Jesieni” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
Następny artykułSukcesy klubu „Judo Zielińscy Kwidzyn”