pdf

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W załączeniu Zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna Nr 226/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 a Formularz oferty załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” RPO WP 2014-2020″ osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kwidzynie, Zespół ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych pok. 313 ul. Warszawska 19, 82 – 500 Kwidzyn w terminie do 01.12.2016 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).

Załączniki.pdf352.95 KB

Poprzedni artykułZapal Znicz Kwidzyńskim Wyklętym
Następny artykuł„Weź paragon ze sobą”