ratusz01

Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z przedszkola/szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie od 1 września 2010 roku do dnia 31 stycznia 2012 r. realizowały wspólny projekt.

Projekty mogą być zgłaszane w czterech obszarach tematycznych: „Edukacja obywatelska”, „Włączanie rodziców w życie szkoły”, „Otwarte zarządzanie szkołą” oraz „Edukacja globalna i międzykulturowa”.

Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2012 roku.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu do 1 czerwca 2012 r.

Więcej informacji, inspiracje, dobre praktyki na stronie konkursu www.otwartaszkoła.org.

W razie dodatkowych pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt:

e-mail: konkurs@otwartaszkola.org

tel.: +48 601 458 653 (Martyna Michalik) oraz +48 605 787 757 (Anna Kertyczak) – od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00

Poprzedni artykułKoncert Katarzyny Groniec
Następny artykułInwestycja dla społecznych szkół