zdjęcie gen. Andrzeja Malinowskiego w mundurze generalskim

Ze smutkiem informujemy, że zmarł śp. generał dywizji w stanie spoczynku Andrzej Malinowski.

Generał Andrzej Malinowski był kwidzynianinem, członkiem Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.

Urodził się 16 czerwca 1954 roku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie w roku szkolnym 1972/1973. W 1977 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych
i rozpoczął pełnienie służby, najpierw jako dowódca plutonu a w latach 1980-1986 jako dowódca kompanii w 35. Pułku Desantowym. W 1986 r. został skierowany do 7. Brygady Obrony Wybrzeża na stanowisko starszego oficera sztabu. W latach 1987-1990 służył w 4. Pułku Desantowym pełniąc funkcję szefa sztabu – zastępcy dowódcy. Dowódca 4. Brygady Obrony Wybrzeża w latach 1990-1993. W latach 1993-1994 służył w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża jako szef sztabu – zastępca dowódcy. Od 1994 roku Andrzej Malinowski zastąpił dowódcę 1. Brygady Obrony Terytorialnej, zaś już 1995 roku objął dowództwo 12. Brygady Zmechanizowanej. W roku 2003 ukończył w Akademii Obrony Narodowej Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne. W tym samym roku rozpoczął służbę w 1. Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku Zastępcy Dowódcy Dywizji. Awansowany na stopień generała brygady w 2005 roku. W 2007 roku awansowany do stopnia generała dywizji. Od tego samego roku, jako zastępca Szefa Sztabu Wojsk Lądowych, pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych. W 2007 roku został Dowódcą 12. Dywizji Zmechanizowanej, w roku 2014 Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2014 roku przeszedł w stan spoczynku.

Andrzej Malinowski był dowódcą sił w międzynarodowych misjach pokojowych. W latach 1998-1999 dowodził w Polskim Kontyngencie Wojskowym w misji ONZ „UNIFIL” w Libanie. Już jako Generał dywizji był ostatnim polski dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku w ramach X Zmiany w 2008 roku.

Zmarł wybitny dowódca, zasłużony dla Wojska Polskiego żołnierz.

Ambasador naszego Miasta.

Kwidzynianin.

Niech spoczywa w spokoju!

 

Pogrzeb gen. Andrzeja Malinowskiego odbędzie się 7 grudnia 2021 o godz. 10.00 w kwidzyńskiej Konkatedrze.

Uroczystości będą mieć charakter państwowy.

Poprzedni artykułSeanse DKF Powiększenie w grudniu
Następny artykułŚwiąteczny kiermasz w Warsztacie Terapi Zajęciowej