widok na Urząd Miejski w Kwidzynie
Archiwum UM

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

ogłoszenie _obóz_socjoterapeutyczny

Poprzedni artykułDzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
Następny artykułDrugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Jesienna