Foto: Agnieszka Nelkowska

Co jest najpiękniejsze w najbliższej przyrodzie? Jak wygląda przestrzeń wokół nas? Czy identyfikujemy się z naszym miejscem zamieszkania? Odpowiedzi na te i  inne pytania dotyczące otaczającego nas krajobrazu szuka samorząd województwa, który prowadzi prace nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego.

Jednym z celów badania jest ocena krajobrazów występujących na Pomorzu, a także wskazanie elementów szczególnie cennych, ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe. Wyniki będą stanowić kompleksową analizę regionu, dadzą instrumenty planowania lokalnego i ochrony oraz kształtowania krajobrazu.

Działania te mają na celu włączenie w dyskusję mieszkańców Pomorza. W mediach społecznościowych można śledzić Akcję Krajobraz!, która prezentuje miejsca i elementy przyrodnicze, kulturowe, składające się na bogactwo krajobrazowe naszego regionu.

W ramach akcji zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety internetowej, za pośrednictwem której można wypowiedzieć się na temat swojego otoczenia. Pytania ukierunkowane są na lokalny kontekst krajobrazu. Im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym bardziej miarodajne będą wyniki.

Link do ankiety „Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu” https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k

Poprzedni artykułOświetlanie miasta
Następny artykułRuszyły szczepienia