Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 91.800 zł na realizację Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany będzie w formach:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Przewiduje się objęcie programem w formie pobytu dziennego 8 dzieci oraz 8 osób dorosłych oraz w formie pobytu całodziennego 1 dzieci oraz 1 osobę dorosłą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie prowadzi nabór uczestników do Programu.

Złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
ul. Grudziądzka 6 w godzinach 7:00 – 15:00.

Karta zgłoszenia
Klauzula informacyjna – OW 2021
RODO_Uczestnik – OW 2021

Czas trwania programu: do 31 grudnia 2021 r.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Data wpływu karty zgłoszeniowej decyduje o pierwszeństwie przyznania Asystenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 55 646 16 26 wew. 131

Więcej informacji na: https://mopskwidzyn.pl/opiekawytchnieniowa,48?fbclid=IwAR3fwqol7wrIezXgnJ4itMpHfPDqp3Cr4bTihstF1NAGNON7SJJyUqxDAoY

Poprzedni artykułHybrydowy Fiat 500 dla stacji socjalnej
Następny artykułSzczepienia preparatem Johnson & Johnson