12 02 2015 basen pracownik

 

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku –  ratownik / ratowniczka WOPR.

Niezbędne wymagania:

1.   ukończone 18 lat,

2.   posiadanie stopnia ratownika wodnego / ratowniczki wodnej,

3.   posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

Termin składania podań wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia do 24 lutego 2015 roku.

Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

2) List motywacyjny.

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach do pracy na stanowisku ratownika wodnego

5) Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana) za przestępstwo popełnione umyślnie”.

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie           z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres :

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 6

82-500 Kwidzyn

Dyrektor KCSiR Janusz Świder

 

Poprzedni artykułInformacja w sprawie dofinansowania przez Miasto Kwidzyn oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Aktywne Społeczeństwo” pn. „Juwenalia 2015”
Następny artykułJuniorzy MTS Kwidzyn gospodarzami turnieju 1/4 finału mistrzostw Polski. Pierwsze mecze w piątek!