Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Biegania „Kwidzyn Biega” pn. „III Kwidzyńska Biegowa Piona” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Kwidzyn_Biega.pdf343.49 KB