Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dziecięcą Szkółkę Piłki Nożnej „Smyk” pn. „Wspieranie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w turnieju międzynarodowym” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Smyk.pdf982.44 KB