Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Ogłoszenie konkursu pt. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Poprzedni artykułOgłoszenie konkursu pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży”
Następny artykułOgłoszenie konkursu pt. „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”