tyflomapa ze schematem pomieszczeń
fot. Aleksander Łubiński/UM

W ostatnim czasie wprowadzono kolejne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, mające na celu poprawę dostępności usług Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

W ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” finansowanego przez PFRON zakupione zostały pętle indukcyjne do obsługi osób niedosłyszących. Pętla indukcyjna stanowiskowa zlokalizowana jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pętle przenośne znajdują się w sekretariatach urzędu oraz w Biurze Obsługi Ludności.  Urządzenia są bardzo łatwa w obsłudze, wystarczy ją włączyć i postawić pomiędzy osobą niedosłyszącą a rozmówcą. Zakupiono również lupy optyczne z podświetleniem LED dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ramki do podpisów umożliwiające osobom z problemem małej motoryki dłoni złożenie podpisu na dokumencie urzędowym.

Dokonano transkrypcji nagrań audio – wideo – 108 godzin nagrań sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie. Pozwoli to na zapoznanie się z ich treścią osobom z niepełnosprawnością słuchu lub osobom słabo znającym język polski.

Na każdej kondygnacji budynku zamontowano tyflomapy ze schematem pomieszczeń Urzędu, co umożliwi interesantom lepszą orientację w budynku. Nowe tabliczki przydrzwiowe, zmiana ich kolorystyki na bardziej kontrastową wraz z alfabetem Breill’a umożliwi samodzielne dojście do wybranego pomieszczenia w urzędzie  osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pierwsze podpisanie aktu notarialnego z wykorzystaniem tłumacza migowego on-line odbyło się w maju. Skorzystało z niego małżeństwo – osoba niedosłysząca oraz głucha, które umówiło się kilkukrotnie z pracownikiem zespołu geodezji na spotkania. Pierwsze spotkanie dotyczyło objaśnienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu. Podczas kolejnej wizyty odczytano treść aktu sporządzonego przez notariusza z możliwością wniesienia uwag i pytań. Ostatnie spotkanie odbyło się w obecności notariusza i burmistrza i wiązało się z podpisaniem aktu notarialnego. Interesantka, która miała możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego była bardzo szczęśliwa.

Poprzedni artykułPromocja piłki ręcznej i dobra zabawa
Następny artykułRozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych”