Zanieczyszczony komin

Cztery razy strażacy interweniowali w ubiegłym tygodniu podczas zdarzeń związanych z zapaleniem nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym w budynkach mieszkalnych. Mł. kpt. Krzysztof Skoczek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, przypomina, że obowiązkiem każdego właściciela, administratora lub użytkownika budynku jest dbałość o jego właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo, także poprzez regularne badanie instalacji, systemów i urządzeń występujących w danym obiekcie. Drożność przewodów kominowych, w tym wentylacyjnych, dymowych, spalinowych, znacząco wpływa na bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników. Niedrożne przewody kominowe są przyczyną miedzy innymi groźnych pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. W myśl ustawy Prawo budowlane, corocznego przeglądu przewodu kominowego musi dokonać osoba posiadająca właściwe uprawnienia, np. mistrz kominiarstwa, który potwierdzi tę czynność odpowiednim protokołem lub opinią. Okresowego czyszczenia przewodów kominowych należy dokonywać 4 razy w roku gdy podłączone są do nich urządzenia grzewcze na paliwo stałe, 2 razy w roku gdy do komina podłączone są urządzenia grzewcze na paliwo ciekłe lub gazowe. Okresowego czyszczenia przewodów kominowych mogą dokonać nawet sami właściciele obiektów. W przypadku interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej kierujący działaniem ratowniczym może poprosić o przedstawienie protokołu lub opinii z ostatniego rocznego przeglądu kominiarskiego. Może także pozostawić postanowienie o przekazaniu mienia, obiektu lub terenu objętego działaniem ratowniczym z zakazem użytkowania przewodu kominowego do czasu uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo bardzo często leży w naszych rękach.

Poprzedni artykułAsystent osoby niepełnosprawnej w Kwidzynie
Następny artykułTrzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Chmielnej