10 12 2012 maraton

Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie serdecznie zaprasza do udziału w kwidzyńskich obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 8 grudnia – w sobotę – od 12:00 do 24:00 w bibliotece można będzie napisać list wspierający wybranego bohatera – więźnia sumienia. Poza napisaniem listu będzie można wziąć udział w szeregu wydarzeń.

12:00 zajęcia dla dzieci do lat 7 „Mam prawo”,

13:00 pokaz filmowy,

14:00 happening „Jestem człowiekiem i jestem wolny”,

15:00 pokaz filmowy,

16:00 zajęcia dla dzieci od lat 7 „Mam prawo”,

17:00 pokaz filmowy,

18:00 happening „Jestem człowiekiem i jestem wolny”,

19:00 pokaz filmowy,

20:00 prawa człowieka – debata,

21:00 pokaz filmowy,

22:00 prawa człowieka – wykład,

23:59 zakończenie maratonu pisania listów.

Trzej bohaterowie maratonu:

Aleś Bialacki – Białoruś Aleś Bialacki jest jednym z czołowych obrońców praw człowieka na Białorusi, jak również Przewodniczącym Centrum Praw Człowieka „Wiosna”. 4 sierpnia 2011 roku został aresztowany, a 24 listopada 2011 roku osadzony w więzieniu na cztery i pół roku.

Amnesty International uważa, że uwięzienie Alesia Bialackiego ma na celu uniemożliwienie mu dalszej działalności na rzecz obrony praw człowieka, a także uznaje Alesia Bialackiego za więźnia sumienia. Aleś Bialacki został aresztowany za używanie swoich prywatnych kont bankowych w Polsce i na Litwie, które służyły do finansowania działalności na rzecz praw człowieka na Białorusi.

Władze Białorusi odmawiają zarejestrowania Centrum Praw Człowieka „Wiosna” od 2003 roku. Wobec braku pozwolenia na rejestrację organizacji, „Wiosna” nie może otworzyć w swoim imieniu konta bankowego na Białorusi i jest zmuszona do korzystania z kont w sąsiednich państwach, aby móc finansować swoją działalność. Aleś Bialacki nie został poddany sprawiedliwemu procesowi sądowemu. Część zaprezentowanych dowodów pochodziła z anonimowych źródeł lub ich autentyczność była wątpliwa. W trakcie przesłuchań niektórych spośród świadków, zadawano pytania niezwiązane z aktem oskarżenia, a odnoszące się do działalności Alesia Bialiackiego na rzecz obrony praw człowieka, bądź pytania dotyczące działalności samych świadków. Wyraź swoją solidarność i poparcie dla Alesia Bialiackiego.

Pussy Riot – Rosja Pussy Riot to feministyczny zespół punkowy, który sprzeciwia się naruszaniu prawa do wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń, niesprawiedliwym procesom politycznym i fabrykowaniu zarzutów przeciwko opozycyjnym działaczom i działaczkom w Rosji.

21 lutego 2012 roku członkinie zespołu Pussy Riot wykonały piosenkę Virgin Mary, reedem us of Putin! (Maryjo Dziewico, przegoń Putina, tłum. autora) w Katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Ich twarze były schowane pod kominiarkami. Utwór krytykował oddanie i wsparcie hierarchów kościoła prawosławnego w Rosji wobec Putina. Występ był jedną z licznych akcji protestacyjnych przeciwko Władimirowi Putinowi w związku z marcowymi wyborami prezydenckimi w Rosji.

17 sierpnia 2012 roku sąd skazał Nadieżdę Tolokonnikową, Marię Aliochinę i Jekaterinę Samucewicz na dwa lata kolonii karnej. Trzy członkinie kobiecej formacji zostały oskarżone o chuligaństwo motywowane nienawiścią religijną – za wykonanie piosenki protestacyjnej w prawosławnej katedrze. Obrońcy członkiń zespołu wyrazili zaniepokojenie związane ze złamaniem procedur sprawiedliwego procesu, w tym za mało czasu na obronę. Podczas rozprawy apelacyjnej w październiku 2012 roku zawieszono wyrok Jekaterinie Samucewicz, która została warunkowo zwolniona z więzienia. Sąd podtrzymał wyrok Nadieżdzie Tolokonnikowej i Marii Aliochinej.

Amnesty International uznała kobiety za więźniarki sumienia, które zostały skazane za pokojowe wyrażanie swoich poglądów. Okaż swoją solidarność z Pussy Riot Napisz list do Prokuratora Generalnego, w którym:

– Okaż swoje zadowolenie, że Jekaterina Samucewicz została uwolniona, równocześnie wyraź zaniepokojenie, że jest to zwolnienie warunkowe;

– Wyraź swoje zaniepokojenie związane z pobytem Marii Aliochinej i Nadieżdy Tolokonnikowej w więzieniu i wezwij do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia;

– Podkreśl, że są one uznane za więźniarki sumienia, które znajdują się w więzieniu z powodu pokojowo wyrażanych poglądów; Wezwij do respektowania prawa do wolności wypowiedzi w Federacji Rosyjskiej.

Rodziny z ulicy Coastei – Rumunia 17 grudnia 2010 roku około 350 osób (76 rodzin) zostało przymusowo wysiedlonych z centrum Kluż-Napoka, miasta na południowym wschodzie Rumunii. 40 rodzin przesiedlono do nowopowstałych budynków na obrzeżu miasta, niedaleko wysypiska śmieci oraz miejsca, w którym wcześniej składowano również odpady chemiczne. Mieszkania, które zapewniono wysiedlanym nie spełniają odpowiednich standardów. Jeden z mieszkańców powiedział, że „pokój jest bardzo mały, woda przedostaje się do wewnątrz. To jakiś koszmar… Obok mnie mieszka rodzina, która liczy 13 osób, w tym 11 dzieci. Oni mieszkają w jednym pokoju.” Mieszkańcy i mieszkanki nie mają dostępu do ciepłej wody i gazu. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 2,5 km, co sprawia, że dzieci mają trudności w uczęszczaniu do szkół, a mieszkańcy i mieszkanki osiedla w dostępie do edukacji, zatrudnienia, opieki medycznej oraz innych podstawowych dóbr i usług. 36 rodzinom nie zaoferowano jakiegokolwiek alternatywnego miejsca zamieszkania. W praktyce osoby te pozostawiono bez dachu nad głową. 7 z tych rodzin zostało przygarniętych przez ich bliskich. Pozostałe 29 rodzin zbudowało w pobliżu osiedla prowizoryczne domy. Nie mają dostępu do wody, sanitariatów ani elektryczności. Bez jakiegokolwiek zapewnienia ze strony władz, że będą mogli pozostać w domach, które zbudowali, żyją w codziennym strachu przed przymusowym wysiedleniem. Pokaż solidarność z rodzinami z ulicy Coastei.

 

 

 

 

Poprzedni artykuł„Nieulotne” – najnowszy film Jacka Borcucha
Następny artykułBestsellery dla wtajemniczonych