szkoła koronawirus

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od dziś w szkołach podstawowych mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z „elementami zajęć dydaktycznych” dla klas I-III, a także konsultacje dla uczniów klas VIII i maturzystów. W minionym tygodniu dyrektorzy szkół kontaktowali się z rodzicami, sprawdzając ilu uczniów jest zainteresowanych skorzystaniem z zajęć w szkołach.

Zgodnie z wytycznymi MEN w grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. Jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Minimalna przestrzeń w czasie zajęć dla ucznia w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe. Odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m. Podkreślono, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. MEN zaleca korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

W Kwidzynie wszystkie szkoły przygotowały się do dzisiejszych zajęć. Przeprowadzono także konsultacje z rodzicami. Zainteresowanie posyłaniem dzieci do szkół jest dziś niewielkie, co pokazuje, że rodzice nadal obawiają się o bezpieczeństwo swoich pociech. W SP 2 na 190 uczniów, nikt nie przyszedł, podobnie w SP 5 (na 237 uczniów). W SP 4 na 280 uczniów przyszło do szkoły dwoje, w SP 6 na 284 uczniów – dziewięcioro, a w SPOMS – ośmioro. Łącznie na 1284 dzieci z klas I-III w szkołach kwidzyńskich jest dziś 19 dzieci (1,5%)

Poprzedni artykułKolejne komputery trafiły do kwidzyńskich rodzin
Następny artykuł30. rocznica pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych.