UM
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 roku o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej, według następującego porządku posiedzenia:

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021;
  • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
  1. Komunikaty i oświadczenia.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 8.11.2021 r.

Poprzedni artykułDKF Powiększenie w listopadzie
Następny artykułPrzebudowa dawnego kina „Tęcza” została przerwana