kobieta siedzi przy biurku z notatnikiem i długopisem w ręku.
fot. Canva

Samorządy należące do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna (MOF Kwidzyna) tj. Miasto Kwidzyn, Gmina Kwidzyn, Gmina Gardeja i Gmina Sadlinki ogłaszają otwarty nabór projektów z zakresu termomodernizacji budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej z terenów ww. gmin. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami regulaminu i jego załączników.

Fiszki projektów wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór projektów do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna – Termomodernizacja. Fiszki mogą być składane przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta i dotyczyć następujących typów budynków:
– użyteczności publicznej,
– wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących w 100% mienie komunalne,
– zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych.

Zgłoszone projekty na podstawie wytycznych regulaminu naboru i kryteriów oceny zostaną ocenione a następnie te najwyżej ocenione zostaną zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Ogłoszenie

Regulamin

Załącznik nr 1 do regulaminu – Fiszka

Załącznik nr 2 do regulaminu – kryteria

Poprzedni artykułFestiwal Smaków FOOD Trucków
Następny artykułWizyta uczniów z Gymnasium Ernestinum