widoczne dłonie w uścisku - damska i męska

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty nabór na partnera w zakresie wspólnej realizacji planowanego projektu w ramach programu regionalnego:

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)
Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (konkurs FEPM.05.08-IZ.00-006/23 w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej).

Regulamin naboru stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 788/2023 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 21 grudnia 2023 r.

Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na partnera w zakresie wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82–500 Kwidzyn w terminie do dnia 11 stycznia 2024 r. do godz. 1600 .

Zarządzenie

Formularz oferty

 

Poprzedni artykułCiepłe Mieszkanie – raport grudzień 2023
Następny artykułKonkurs – Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów