02 05 2016 most
Kwidzyńska Fundacji MOST SZACUNKU zajmuje się pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, wielodzietnych i patologicznych. Pomoc dzieciom udzielana jest poprzez różne zajęcia popołudniowe w tym: nauka, odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe itp.
Jednak sama fundacja także potrzebuje pomocy w wyposażeniu sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi.

Pomóc można oddając głosu na stronie: https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,872,nasz-drugi-dom.html poprzez potwierdzenie mailem oddanego głosu (wtedy głos jest ważny). Na stronie można również składać dofinansowania do projektu poprzez przekazanie dotacji w formie przelewu, minimalna wartość to 5 zł każda wpłata i oddany głos przybliżają do wygranej. Otrzymanie dofinansowania zależy od dużej ilości głosujących.
Fundacja potrzebuje głosów większości mieszkańców by projekt był rozpatrzony. Stawka jest wysoka gdyż można uzyskać 35.000,00 PLN na wyposażenie pomieszczeń.

Termin oddawania głosów na stronie mija 18.05.2016 r.