kwidzyn logo

Obecnie na ulicach budowana jest kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz sieć wodociągowa. Samorząd miasta uzyskał w tym roku dwie dotacje. Pierwsza z  unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska która pozwala na budowę sieci. Druga dotacja z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, realizowanego przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, została przyznana na modernizację w/w ulic. Obie inwestycje muszą być realizowane w tym samym czasie. Najpierw muszą być wykonane prace związane z infrastrukturą podziemną. Modernizacja ulic musi zostać zakończona w tym roku. To warunek pozyskania pieniędzy z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Modernizacja ulicy Karowej mogła by się rozpocząć, ale ze względu na zapewnienie dojazdu do ulic z dwóch stron budowa nawierzchni rozpocznie się na początku września. Koszt modernizacji ulic wyniesie ok. 5,5 mln zł, w tym połowa środków pochodzi z programu rządowego.
Prowadzona jest także rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej. Projekt jest jednym z trzech pierwszych tego typu realizowanych w Polsce, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego realizacja potrwa dwa lata. W tym czasie zbudowanych zostanie między innymi 15,5 km nowej sieci kanalizacyjnej, ponad 6 km sieci wodociągowej, dwanaście przepompowni ścieków oraz 5,7 km nowej sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dotacji z Ministerstwa Gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 16,5 mln zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 mln zł. Środki własne stanowić będą ok. 7,9 mln zł. Prace będą prowadzone w mieście oraz w gminie Kwidzyn. Koszt przedsięwzięcia to prawie 37 mln zł. W połowie września zakończą się prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na ulicach Łąkowej oraz Krętej i budowy wodociągu na ul. Zimnej. W ramach projektu zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa na ul. Spacerowej oraz kanalizacja deszczowa w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera. Wybudowane zostaną kanalizacja deszczowa oraz wodociąg na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. 11 Listopada. W 2010 roku rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy-Baldram-Kwidzyn oraz kanalizacji sanitarnej na ul. Malborskiej. Zlikwidowane zostaną dwie oczyszczalnie ścieków w Baldramie i Tychnowach. Zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wodociąg na ulicach Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej i Poligonowej. Powstanie kanalizacja sanitarna na ul. Polnej oraz kanalizacja deszczowa na ulicach Fredry i Kochanowskiego, a także na osiedlu Miłosna.

20090902  ul. Karowa - IMG 8615

Poprzedni artykułKonkurs fotograficzny POLSKA JEST NIEZWYKŁA
Następny artykułNowy szkolny rok rozpoczęty