kwidzyn logo

Rozwiązano już problemy, które pojawiły się przy okazji modernizacji ulic. W czasie intensywnych opadów deszczu woda spływała ul. Górną w kierunku ul. Ślepej, tworząc bardzo duże kałuże. Udało się ten problem rozwiązać poprzez zmianę profilu ulicy. Woda spłynie ul. Górną w kierunku Wiślanej i trafi do kanalizacji. Wszystkie prace modernizacyjne są już na ukończeniu.

Modernizowane są także ulice Kolista, Łamana, Wielka i Studzienna. Zakres prac został zwiększony, gdyż samorząd miasta chce zrealizować postulaty mieszkańców.

Poza tym rozwiązany zostanie problem z odwodnieniem ulicy Wielkiej. W czasie intensywnych opadów deszczu dochodziło do zalewania niektórych budynków położonych niżej. Podniesiony został poziom ulicy, aby woda mogła spływać do znajdującego się niedaleko ulicy rozlewiska.

20110829 rondo1

20110829 rondo2