W związku z ogłoszonym konkursem otwartym na partnera w zakresie realizacji zadania pn.”Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji” będącego elementem inwestycyjnym projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem metropolitalnym Trójmiasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na partnera będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 245/2016 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 8 grudnia 2016 r. Miasto Kwidzyn dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego partnera, dlatego też Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu ocen złożonych ofert dokonuje wyboru 6 partnerów:

1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 33 w Kwidzynie

2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 13 w Kwidzynie

3. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa Góra 6 w Kwidzynie

4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa Góra 8 w Kwidzynie

5. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Górna 1 w Kwidzynie

6. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 45 w Kwidzynie

 

Poprzedni artykułSezon na łyżwy otwarty!
Następny artykułRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa