06 12 2018 posiedzenie

Rada Miejska w Kwidzynie wybrała ze swojego składu Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz jego zastępców.

Drugie posiedzenie otworzył Przewodniczący Senior Franciszek Galicki (Kwidzyniacy), który po krótkim i ekspresyjnym wystąpieniu nieskutecznie odroczył obrady rady do 11 grudnia, kolejny raz paraliżując pracę tego ciała. Salę obrad opuścili radni Prawa i Sprawiedliwości i „Kwidzyniaków”. Radni obu klubów uczynili to pomimo wezwań przewodniczącego klubu PKO Roman Bera, który prosił o pozostanie na sali i podjęcie blisko 20 pilnych uchwał niezmiernie ważnych dla mieszkańców naszego miasta. Poproszony o zabranie głosu mec. Tadeusz Obuchowski wygłosił opinię prawną, która rozstrzygnęła sytuację na sali obrad kwidzyńskiej rady miejskiej. Mec. Tadeusz Obuchowski w swojej opinii prawnej przytoczył wyrok Sądu Administracyjnego z Łodzi, który rozpoznawał sprawę o identycznym charakterze – skuteczności prawnej przerwania przez przewodniczącego seniora obrad rady.

W myśl ww. wyroku pierwszą sesję nowej rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali obrad. Wyrok w sposób jednoznaczny przyznaje przewodniczemu seniorowi jedynie techniczną rolę doprowadzenia do wyboru przewodniczącego rady. W myśl wyroku nieuprawnionym jest uzurpowanie przez przewodniczego seniora kompetencji należących do przewodniczącego rady. Odroczenie na wiele dni obrad rady Miejskiej w Kwidzynie w sytuacji, gdy nie istniała przeszkoda w prowadzeniu sesji, służyć mogło jedynie sparaliżowaniu prac rady i trudnym do oszacowania konsekwencjom prawnym i finansowym. Zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej w Kwidzynie nie zaistniała dziś żadna przyczyna, która uzasadniałaby przerwanie sesji.

Po wyjściu z sali obrad radnych z klubu PIS i Kwidzyniacy, przy zachowanym quorum (11 radnych obecnych na sali) obrady były prawomocnie kontynuowane. Obradom przewodniczył kolejny najstarszy wiekiem kwidzyński radny – Jerzy Bartnicki (PKO). Ukonstytuowała się komisja skrutacyjna, która doprowadziła do wyboru Przewodniczącego Rady, którym został wybrany Mariusz Wesołowski. Rada podjęła uchwałę o wyborze zastępcy przewodniczącego rady miasta, którym zostali dr Justyna Liguz i Piotr Wilk. Oprócz wyboru prezydium rady, Andrzej Krzysztofiak w obecności radnych Rady Miejskiej w Kwidzynie złożył ślubowanie. Burmistrz wygłosił „expose” oraz poinformował o wyborze swoich zastępców – Piotra Halagiery i Piotr Widz. W trakcie sesji Rada Miejska w Kwidzynie podjęła szereg uchwał:

 • korekty budżetu na 2018 – np. dodatkowe środki dla szkół m.in.: SP4, SPOMS, SP5; finansowanie indywidualnego nauczania dzieci, które tego wymagają itp.,
 • wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • finansowania Gimnazjum dla Dorosłych,
 • finansowania zadań sportowych, kulturalnych, opiekuńczych realizowanych przez stowarzyszenia w roku 2019,
 • finansowania świetlic środowiskowych dla dzieci od stycznia 2019,
 • finansowania programów „Dobry wybór”, „Noe”, „Spójrz inaczej”,
 • opłat za przedszkola w roku 2019,
 • statutu biblioteki miejskiej,
 • finansowania programu wspierania dzieci z trudnościami komunikacyjnymi,
 • finansowania ronda na skrzyżowaniu ul. Machutty i Warszawskiej,
 • finansowania zajęć z niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 • finansowania szczepień dziewczynek na HPV.

06 12 2018 posiedzenie1

06 12 2018 posiedzenie2

06 12 2018 posiedzenie3

06 12 2018 posiedzenie4

06 12 2018 posiedzenie5

06 12 2018 posiedzenie6

06 12 2018 posiedzenie7

06 12 2018 posiedzenie8

Poprzedni artykułSpotkanie opłatkowe
Następny artykułOgłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z kulturą