przedszkole
Two little kids at home or daycare

Kwidzyńskie przedszkola rozpoczną pracę od 11 maja
Bezwzględnym priorytetem działań podejmowanych przez władze Kwidzyna jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, ich rodzin oraz opiekunów i nauczycieli. Decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli od 6 maja nie była konsultowana przez rząd z samorządami i była dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Podjęliśmy jednak jako samorząd działania, by we współpracy z rodzicami i kierującymi placówkami, wypracować najlepsze rozwiązania tego trudnego tematu.
Jeśli sytuacja epidemiczna w Kwidzynie nie pogorszy się, przedszkole publiczne z oddziałami integracyjnymi zostanie uruchomione od 11 maja. Na 170 dzieci zapisanych do przedszkola, rodzice jedynie 30 dzieci (ok. 18%) wyrazili wolę skorzystania z opieki przedszkolnej. Planowane jest uruchomienie 3 oddziałów, w których przebywać będzie od 10 do 12 dzieci. Pomieszczenia przedszkolne są aktualnie przygotowywane na przyjęcie dzieci, tj. usuwane są wszelkie przedmioty czy wykładziny, które nie poddają się szybkiej dezynfekcji.
W tym tygodniu planowane jest przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa – odbioru dzieci, wydawania dzieci, pobytu dzieci w przedszkolu i procedur awaryjnych. W przedszkolu nie jest planowany pobyt rodziców, nawet chwilowy. Dzieci po zbadaniu temperatury przejmowane będą od rodziców przed wejściem do przedszkola. Nie wszyscy pracownicy rozpoczną pracę w dniu 11 maja, gdyż część z nich zadeklarowała, że zamierza skorzystać ze świadczenia opiekuńczego na dziecko do lat 8. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy po 60 roku życia oraz pracownicy poniżej tego wieku, u których występują schorzenia powodujące obniżenie odporności, zostaną przesunięci do pracy zdalnej. Pracownicy Ci nie będą mogli mieć kontaktu ani z innymi pracownikami, ani z dziećmi. Urząd Miejski w Kwidzynie dysponuje zapasem przyłbic, rękawic i maseczek ochronnych, których dystrybucję uruchomi w przypadku wyczerpania zasobów przedszkola.
Jednocześnie informujemy, iż sytuacja związana z uruchomieniem przedszkola publicznego może zmienić się w każdym czasie, łącznie z ponownym zawieszeniem jego działalności czy odstąpieniem od jego otwarcia, gdy tylko dojdzie do zdarzeń dowodzących wystąpienia dużego ryzyka rozprzestrzeniania zakażenia.
W Kwidzynie funkcjonuje w tej chwili 10 przedszkoli niepublicznych i jedno przedszkole publiczne, którego organem prowadzącym jest miasto. Łącznie do tych placówek uczęszcza 1512 dzieci. Spośród tej grupy rodzice jedynie 166 dzieci (10%) wyraziło zgodę na posłanie swoich dzieci do przedszkoli.
Władze miasta mogą decydować jedynie o otwarciu publicznego przedszkola, natomiast decyzja o otwarciu pozostałych placówek leży w gestii ich właścicieli. Z naszych informacji wynika, że przedszkola niepubliczne podejmą pracę nie wcześniej niż 11 maja.

Poprzedni artykułRemont wiaduktu nad ul. Drzymały
Następny artykułTransmisja posiedzenia XV Sesji Rady Miejskiej