04 06 2015 kamle

KAMLE to pomysł na to, jak angażować kwidzyńską młodzież w ważne i potrzebne naszemu miastu działania ekoLogiczne. Akademia realizowana jest przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa we współpracy z Miastem Kwidzyn, kwidzyńskimi placówkami edukacyjnymi i organizacjami społecznymi pracującymi z młodzieżą. W 2015 roku Akademia realizowana jest po raz czwarty. W latach 2012-2014 w KAMLE wzięło udział 315 młodych osób, które zrealizowały 21 młodzieżowych projektów ekologicznych (2012- 5 grup, 2013- 7 grup, 2014- 12 grup). Jedna edycja Akademii trwa 11 miesięcy. W tym roku do KAMLE zgłosiło się 16 grup młodzieżowych!

Przypomnijmy, na czym polega Akademia.
Kwidzyńska Akademia Młodzieżowych Liderów Ekologicznych to program edukacyjny podczas którego młodzież zdobywa doświadczenia w planowaniu i realizacji projektów ekologicznych. Celem akademii jest podnoszenie świadomości i wzrost zaangażowania Kwidzyńskiej młodzieży w rozwiązywanie problemów i wyzwań ekologicznych w mikrośrodowiskach miasta poprzez wsparcie (edukacyjne, rzeczowe, trenerskie, mentorskie) grup młodzieżowych w realizacji projektów. W akademii biorą udział grupy (formalne i nieformalne) młodzieży w wieku 13 -18 lat.  Szkoły lub grupy młodzieżowe zostają przygotowane do realizacji projektów  podczas warsztatów  i współpracy z mentorem. Projekty będą dotyczyły problematyki ekologicznej wybranej przez młodzież. Grupy otrzymają wsparcie mentorskie oraz rzeczowe, edukacyjne na realizację zaplanowanych projektów. Przewidzieliśmy realizację 10 projektów. Ważnym elementem Akademii jest współpraca przy realizacji projektów z wolontariuszami z Europy, którzy odbywają 9 miesięczne staże w Kwidzynie. Dotychczas projekty wspierali wolontariusze z: Estonii, Francji, Gruzji, Łotwy, Niemiec, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii.

Akademia składa się z 3 etapów:
1. Edukacja. Młodzież przygotowywana jest do realizacji projektów. Grupy biorą udział w warsztatach: planowanie projektu ekologicznego, wolontariat ekologiczny i międzynarodowy, zielone wydarzenia, współpraca w zespole, młodzieżowi liderzy.
2. Działanie, zaangażowanie i mentoring. Grupy realizują projekty, na które otrzymują wsparcie rzeczowe
o wartości do 700, 00 zł oraz wsparcie mentora, wolontariuszy międzynarodowych i edukatorów.
3. Finał konkursu. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudnia. Podczas finału odbędzie się przegląd realizowanych projektów. Wręczone zostaną podziękowania i wyróżnienia dla grup realizujących projekty ekologiczne.

Oto ważne termin dla grup biorących udział w KAMLE 2015:
1. Rekrutacja grup – 18 lutego – 9 marca – już za nami.
2. Etap I. Zdobywanie wiedzy i umiejętności warsztaty z planowania projektów oraz przygotowanie młodzieżowego projektu ekologicznego – 10 marca – 5 czerwca.
3. Złożenie młodzieżowego projektu ekologicznego w Stowarzyszeniu Eko-Inicjatywa do 5 czerwca.
4. Posiedzenie komisji konkursowej 6-9 czerwca.
5. Etap II. Działanie, zaangażowanie i mentoring. Realizacja młodzieżowych projektów ekologicznych –
3 czerwca – 30 października.
6. Etap III. Finał akademii. Podsumowanie I i II etapu przygotowanie do finału 1-20 listopada.
7. Finał KAMLE. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia.

Co aktualnie robią grupy młodzieżowe?
Grupy młodzieżowe biorą udział w cyklu warsztatów, w trakcie, których uczą się planowania ekologicznego projektu młodzieżowego. Punktem wyjścia do planowania jest dla grupy identyfikacja na terenie Kwidzyna wyzwań ekologicznych. Młodzież ze swojej perspektywy patrzy na Kwidzyn i definiuje wyzwania ekoLogiczne, a następnie zastanawia się jakie znaleźć rozwiązania aby sprostać wyzwaniom. Tworzy plan działania, budżet, poszukuje partnerów do współpracy. Drugim ważnym punktem wyjścia do planowania są zainteresowania i mocne strony, każdego z członków zespołu. Planując projekt młodzi Kwidzynianie zastanawiają się, jak włączyć w nie swoje pasje
i zainteresowania. Przykładowo miłośnik fotografii może przygotować wystawę zdjęć poświęconą ptakom miejskim, lub zdrowej żywności. W drugim warsztacie uczestnicy poznają podstawowe zasady organizowania akcji młodzieżowych w taki sposób, by były przyjazne dla środowiska naturalnego. Uczestnicy poznają zasady angażowania się w wydarzenia ekologiczne. Trzeci warsztat poświęcony jest następującym zagadnieniom: etapy rozwoju grupy, podział zadań i odpowiedzialności za planowane działania, przepływ informacji w grupie projektowej, zainteresowania i pasje członków grupy wobec zadań w projekcie. Szkolenia prowadzą doświadczeni pedagodzy Eko-Inicjatywy: Anna Krzeszowska-Hovanecz, Marta Mazur Sudoł, Dominik Sudoł. Cykl szkoleniowy kończy się 5 czerwca.

W pierwszym etapie, zadaniem grupy jest przygotowanie ekologicznego projektu młodzieżowego. Grupy opisują swoje pomysły wg zaproponowanego schematu. Wypełniają tzw. fiszki projektów, które wysyłają emailem do Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Najlepsze 10 projektów otrzyma wsparcie rzeczowe o max. wartości 700, 00 zł na realizacje swojego projektu. Oprócz wsparcia rzeczowego grupy otrzymują:
– pomoc mentora w przygotowaniu i realizacji projektów;
– pomoc wolontariuszy zagranicznych odbywających staż wolontarystyczny w Kwidzynie;
– wsparcie edukatora Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w wybranym przez siebie temacie, w którym chcą się dokształcić;
– młodzież posiadająca kartę „Euro26-Kwidzyn Moje miasto” za udział w KAMLE uzyskuje punkty, które może wymienić na atrakcyjne nagrody:
a) zgłoszenie do udziału w KAMLE = 100 pkt.
b) udział w 4 warsztatach KAMLE = 500 pkt.
c) realizacja projektów przez grupę, rozliczenie, udział w finale KAMLE = 1000 pkt.

Kwidzyńska Młodzież jest twórcza i aktywna!
Do tegorocznej edycji KAMLE zgłosiło się 16 grup młodzieżowych. Grupy mają bardzo różnorodne pomysły. Oto lista wstępnych pomysłów na młodzieżowe projekty ekologicznych. Grupy mają czas na opracowywanie szczegółowych projektów do dnia 5 czerwca br.

L.p.

Grupa

Wstępny pomysł na młodzieżowy projekt ekologiczny.

1

Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie, kl. III a

Aktywny spędzanie czasu wolnego, dbanie
o przestrzeń wokół szkoły gimnazjalnej.

2

Młodzieżowy Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kwidzynie im. Janusza Korczaka

Zagospodarowanie terenu wokół ośrodka. Dekalog sąsiedzki. Dbamy o Nasze terytorium.

3

Świetlica Środowiskowa przy ul. Odrowskiego 10, Grupa Eko-dzieciaki

Chcesz być eko 2. Piknik ekologiczny i ogródek przed świetlicą środowiskową.

4

Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń” przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

„Murek” zagospodarowanie terenu za budynkiem szkoły.

5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, kl. I TL, II TOR

„Park” do aktywnego spędzania czasu z psami.

6

Fundacja FLOW

Ekologiczna gra miejska.

7

Gimnazjum Społeczne im. Polskich Noblistów
w Kwidzynie, gr. 1

Zdrowe posiłki w szkolnym sklepiku?

8

Gimnazjum Społeczne im. Polskich Noblistów w Kwidzynie, gr. 2 +Społeczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

Grupa jeszcze pracuje nad pomysłem.

9

I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie im. Władysława Gębika, kl. II B, I B

Młodzieżowy Balaton Projekt zagospodarowania „Balatonu”, lub zdrowa żywność.

10

II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie im. Stanisława Wyspiańskiego, kl. IB, gr I

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Dbajmy
o Nasze terytorium.

11

II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie im. Stanisława Wyspiańskiego, kl. IB, gr. II

Dbamy o zwierzęta domowe.

12

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, kl. III PDP

Dzień ekologiczny podczas biwaku szkolnego.

13

67 KWIDZYŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
„LEŚNE SKRZATY”

Przyrodnicze obserwacje terenowe podczas obozu harcerskiego.

14

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, kl. III PDP

Dzień ekologiczny podczas biwaku szkolnego.

15

Społeczne Liceum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie, kl. II

Grupa jeszcze pracuje nad pomysłem.

16

Społeczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

Szanuj Posiłek. Zdrowa żywność.

Od pomysłu do realizacji! Nauka profesjonalnego planowania partycypacyjno-eksperckiego.
Projekty, które przejdą do drugiego etapu, trwającego od czerwca do października będą przez grupy realizowane. Będzie to prawdziwa szkoła życia. Młodzież ma możliwość doświadczania wdrażania swojego pomysłu w realnym świecie! Dzięki zaplanowaniu i realizacji projektu, uczniowie mają szansę aktywnie współuczestniczyć (partycypować) we współtworzeniu przestrzeni publicznej, starając się przy tym rozwiązywać konkretne wyzwanie ekologiczne Kwidzyna. Ten rok zapowiada realizację ciekawych projektów, w których podejmowane będą próby zaplanowania przestrzeni publicznej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jedna grupa dostrzegła, że warto przygotować pomysł na to jak w przyszłości mógłby wyglądać Balaton. Inna z kolei zauważa potrzebę stworzenia w Kwidzynie przestrzeni dla aktywnego spędzania czasu z psami tworząc tym samym właścicielom czworonogów warunki do szkoleń, treningów i atrakcyjnej formy aktywnej rekreacji.
Pomysły są ambitne, niosące ze sobą dużo pracy, ale realnej do realizacji. Grupy tworzą zaangażowani, chętni i twórczy młodzi ludzie, którzy nie boją się wziąć odpowiedzialności za swoje pomysły. A pomysły są naprawdę dobre. Warto nimi zaciekawiać dorosłych. Zwłaszcza tych, którzy podejmują ważne decyzje w naszym mieście. W drugim etapie KAMLE grupy mają takie możliwości. Zgodnie ze statutem Miasta Kwidzyn każdej grupie (członkowi grupy) przysługuje prawo złożenia na ręce organów Miasta Kwidzyn wniosku o interwencję w żywotnej z punktu widzenia grupy (członka grupy) sprawie dla wspólnoty mieszkańców Kwidzyna. W celu zainteresowania organów Miasta Kwidzyn (Burmistrz, Rada Miejska, Komisje Rady Miejskiej, Zespoły Organizacyjne Urzędu Miasta) grupy młodzieżowe, mogą przedstawiać realizowane projekty ekologiczne (wyzwania, problemy, potrzeby, sukcesy, działania) w/w organom. Przedstawienie projektów (termin, miejsce, forma, zasady prezentacji) odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z w/w organami Miasta Kwidzyn. Uzgodnienia prowadzą lider/opiekun grupy przy współpracy z mentorem. Zatem, rodzice, opiekunowie, przyjaciele członków grup KAMLE, trzymajcie kciuki i kibicujcie swoim najbliższym.

Finał…
Finał akademii planowany jest na dzień 5 grudnia 2015, w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza. Przypomnijmy, że w ubiegłych latach podczas finału najciekawsze projekty młodzieżowe otrzymywały specjalne wyróżnienie Burmistrza Kwidzyna, a podczas ostatniej edycji przyznaliśmy również wyróżnienie publiczności. Każdy z członków grupy otrzymał Certyfikat Młodzieżowego Lidera Ekologicznego, drobny upominek ekologiczny, a grupy które zostały wyróżnione otrzymały ciekawe nagrody turystyczne. Podczas tegorocznego finału odbędzie się giełda projektów ekologicznych. Wręczone zostaną Certyfikaty Młodzieżowych Liderów Ekologicznych oraz podziękowania Burmistrza Kwidzyna dla członków grup młodzieżowych. Przyznana zostanie nagroda publiczności dla młodzieżowego projektu ekologicznego. W trakcie finału zaprezentują swoją działalność wolontariusze międzynarodowi. Podczas finału będą mogły prezentować swoją aktywność także inne grupy młodzieżowe (działające na obszarze Kwidzyna) nie biorące udziału w KAMLE.

Oto laureaci finałów KAMLE w latach 2012-2014

Finaliści KAMLE 2012

L.p.Tytuł projektuGrupa
1

Problem psich odchodów
w miejscach publicznych

ZST w Kwidzynie, 2TM/TT i Liceum Ogólnokształcące nr 2

Patryk Jurkiewicz
Jakub Waleryś
Paweł Szarafiński
Mateusz Widz
Jacek Kaszycki
Krystyna Musiewicz

2

Eko-zabawy z pierwszoklasistami

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

Agata Jamrozek
Aleksandra Szczepańska
Ola Wysocka
Iga Krajczok
Daria Torbowska
Karol Wasilczuk
Tomasz Szwangruber
Ania Kamecka
Alicja Tubaja – opiekun

3

Ekologia z rowerami łączy się
z przygodami

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Kurowska Sylwia
Szachta Dominika
Bejszczuk Alicja
Rabiega Angelika
Pruszyńska Weronika
Pudło Karolina
Paś Julita
Paulina Piórkowska
Bodych Agata
Barbara Dzich – opiekun

4

Zwierzęta też mają uczucia

Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie, Szkolny Klub Europejski

Andżelika Głowacka
Gracjan Sojka
Natalia Kreft
Chantalle Komorowska
Karolina Traczyk
Alicja Dąbrowska
Julia Bruszczak
Mateusz Morus
Magdalena Beczek
Paulina Zawalich
Beata Zwidryn
Paulina Obiała
Dawid Lewndowski
Żuchowska Olga
Rzepka Wiktoria
Marzena Szarłan – opiekun
Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie, Szkolny Klub Europejski

Finaliści KAMLE 2013

Projekt: Bądź Eko nie tylko wiosną
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kwidzynie

Projekt Eko-moda
Społeczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

Amanda Tyniecka

Zuzanna Zboińska – liderka

Magdalena Ginter

Agnieszka Poznańska

Magdalena Nowogrodzka

Milena Jakusik

Magdalena Kwaśniak

Oliwia Sawostjanik

Edyta Błachuta

Klaudia Jagieła

Justyna Nowak

Marta Bronowicka

Sebastian Bykowski

Klaudia Huszcza

Aleksandra Cylc

Izabela Gmińska – opiekun

Mariusz Rynkowski

Katarzyna Ślusarska – opiekun

Przemysław Winkler

Joanna Wicik- opiekun

Finaliści KAMLE 2014
Wyróżnienie Burmistrza Kwidzyna otrzymały 2 projekty:
Projekt pn: Pszczoła przyjaciel czy wróg? Realizowany przez Grupę Gimnazjalną z Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie.

L.p.

Imię i Nazwisko

1

ANDŻELIKA SZULC

2

ARKADIUSZ SZULC

3

KAROL BUDZICH

4

MATEUSZ WINKLER

5

MICHAŁ PRYJOMSKI

6

ZBIGNIEW WOJTYRA

7

ŁUKASZ SŁAWIŃSKI

8

KAMIL FALAK

9

Robert Stochmal

10

KATARZYNA RUDNIK – opiekun

Projekt pn.: Reaguj z naturą, realizowany przez grupę Delta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa
(II LO w Kwidzynie).

L.p.Imię i Nazwisko
1

Pamela Zawisko

2

Anna Jankowska

3

Alicja Bakierska

4

Dagmara Leszczyńska

5

Aleksandra Janiszewska

6

Aneta Szczukowska

7

Magdalena Dzwonkowska

8

Weronika Korszeń

9

Tomasz Strzelczyk

10

Alicja Tubaja – opiekun

Wyróżnienie publiczności otrzymał projekt Chcesz być Eko…, realizowany przez grupę ze świetlicy środowiskowej przy ul. Odrowskiego 10 w Kwidzynie.

L.p.

Imię i Nazwisko

1

Kacper Sienkiewicz

2

Jakub Kisielewski

3

Kacper Szybkowski

4

Kinga Janiszewska

5

Ania Orłowska

6

Weronika Papierz

7

Nikola Laskowska

8

Zuzanna Szymańska

9

Marcin Wasiewicz

10

Anna Wiśniewska

11

Patrycja Mitryniuk

12

Marta Mazur-Sudoł – opiekun

13

Anna Wojtysiak-Kocoń – opiekun

Masz pytanie? Chcesz pomóc grupie zrealizować młodzieżowy projekt ekologiczny, zadzwoń, napisz:
Kwidzyńska Akademia Młodzieżowych Liderów Ekologicznych 2015
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Dominik Sudoł
82 500 Kwidzyn, ul. Miłosna 1
dsudol@ekokwidzyn.pl, 692 342 510

Ważne informacje
Akademia realizowana jest pod honorowym patronatem Burmistrza Kwidzyna.
Kwidzyńska Akademia Młodzieżowych Liderów Ekologicznych zorganizowane jest w ramach projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie, współfinansowanego ze środków Miasta Kwidzyna oraz z innych środków finansowych pozyskanych przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa.
Patronat medialny: Radio Gdańsk, TV Kwidzyn, www.kwidzyn.naszemiasto.pl

04 06 2015 kamle2
04 06 2015 kamle3
04 06 2015 kamle4
04 06 2015 kamle5

Poprzedni artykułOgłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Następny artykułBadanie na temat poczucia bezpieczeństwa