23 02 2017 polar

Serdecznie zapraszamy dzieci z kwidzyńskich przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym. Tematem przewodnim konkursu jest północna strefa polarna. Konkurs ma na celu podniesienie wiedzy na temat tych zagrożonych ociepleniem rejonów Ziemi.

Punkty, na które warto zwrócić uwagę przy wykonywaniu pracy konkursowej:
– Codzienne życie Inuitów,
– Lądowe i morskie zwierzęta Arktyki,
– Portret niedźwiedzia polarnego oczami dziecka.

TEMATYKA: „W krainie białych niedźwiedzi”
Format pracy: A4 lub A3 (większe i mniejsze prace będą dyskwalifikowane w początkowej fazie oceniania). Technika: dowolna, dwuwymiarowa, nie przyjmujemy prac przestrzennych, rysunek, malarstwo, collage, grafika, wydzieranka itp.

Termin: prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 26.05.2017 na adres Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”, ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem: Konkurs plastyczny „W krainie białych niedźwiedzi”.

Nagrody: w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

Zachęcamy, aby w ramach wprowadzenia do tematyki konkursu zorganizować dla dzieci zajęcia, w postaci pogadanek, slajdowisk itp., które opowiadają o rejonie północnego koła podbiegunowego. Jego przyrodzie i kulturze ludzi tam żyjących. Edukator ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa może nieodpłatnie przeprowadzić takie zajęcia dla grup przedszkolnych na prośbę placówki. Przy zapisywaniu się na zajęcia należy nadmienić, iż mają być one przeprowadzone w związku z konkursem plastycznym.
Osoby chętne do udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Regulamin jest również dostępny na stronie internetowej www.ekokwidzyn.pl.

pdf23_02_2017_W_krainie_bialych_niedzwiedzi_Regulamin.pdf349.56 KB

Poprzedni artykułRepertuar DKF „Powiększenie” – marzec 2017
Następny artykułWycinka drzew