kwidzyn logo

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w związku z częstymi przypadkami pożarów domów, przypomina o konieczności wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych.

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzenia corocznej okresowej kontroli przewodów kominowych, polegającej na  sprawdzeniu stanu sprawności technicznej wszystkich przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Jednym z zagrożeń dla zdrowia lub życia mieszkańców są nieszczelności kanałów kominowych, a szczególnie w ponad stuletnich kamienicach.

Na terenie naszego powiatu powszechnie stosowana jest metoda uszczelniania przewodów dymowych za pomocą stalowych rur żaroodpornych tzw. wkładów kominowych. Metoda ta jednakże nie zdaje egzaminu przy kominach

o miejscowym przebiegu odchylonym od pionu oraz przy kominach posiadających minimalne przekroje kanału dymowego (wkład kominowy zwęża przekrój). Wówczas, oprócz kosztownego tradycyjnego przemurowania komina, można zastosować metodę uszczelniania przewodu kominowego za pomocą  szlamowania. Metoda szlamowania polega na wprowadzeniu do przewodu silikatowej masy uszczelniającej i rozprowadzenie jej po ściankach dymowego przewodu kominowego (więcej na stronie www.kominypolskie.com.pl). Nieszczelność kanałów dymowych może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców tj. pożar budynku.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. Art. 70. ust. 1. właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa  w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Powinni o tym pamiętać zarządcy lub właściciele budynków, a nie spełnienie określonego w art. 70 ust. 1 obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń, zgodnie z art. 92 pkt 2 Prawa budowlanego, zagrożone jest karą grzywny.

Opracował:

inspektor  Radosław Biryło

arch. Wiesław Gałkowski

wrzesień 2011

 

Poprzedni artykułRepertuar DKF – październik
Następny artykułXIV Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Kwidzyna