kwidzyn logo

W związku z wystąpieniem tej zimy ekstremalnych warunków pogodowych, w wyniku, których mogło nastąpić uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, przypominam, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przeprowadzenia kontroli (przez osobę posiadającą odpowiednie  uprawnienia budowlane) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, a w szczególności:
– dachów, w tym tzw. koszy oraz szczytów, gzymsów okapowych i kominów,
– elewacyjnych detali architektonicznych oraz balkonów i zadaszeń wejść do budynków.
Do obowiązków właściciela lub zarządcy należy utrzymanie obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym. Ponadto, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa wyżej, jest zobowiązany usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności doprowadzić do awarii lub katastrofy budowlanej.

 

Poprzedni artykułVII Przegląd Kina Polskiego DFK POWIĘKSZENIE
Następny artykułWirtualne Muzeum Kwidzyna