wisla

Komunikat przeciwpowodziowy!!!

W związku z zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu kwidzyńskiego, informuję że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie od godziny 06.00 dnia 24 maja 2010 r. pełni dyżur całodobowy. W dniu 24.05.2010 r. o godzinie 12.15 stan wody na rzece Wiśle (wodowskaz Korzeniewo) wynosił 826 cm.
Służby – policja i straż pożarna pozostają w stanie podwyższonej gotowości.

Wały leżące na terenie powiatu kwidzyńskiego są szczelne i stabilne. Pojawiające się przesiąki są naturalnym wynikiem filtracji wody pod stopą wału. W chwili obecnej nie ma konieczności ewakuacji ludności, jednakże zabezpieczenia budynków i cennych rzeczy jest właściwym działaniem prewencyjnym. Obecnie sytuacja jest stabilna, moment kulminacyjny fali powodziowej może nastąpić w dniu dzisiejszym i powinien osiągnąć 860 cm. PCZK jest w pełnej gotowości nieść pomoc i wsparcie gminom. Między służbami i gminami prowadzona jest łączność i wymiana informacji.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 maja 2010r.
Wprowadza się całkowity zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego z dniem 24 maja 2010 r. Nieprzestrzeganie zakazu skutkować może mandatami egzekwowanymi przez Policję.

Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Staroście Kwidzyńskim uruchomiło linię telefoniczną dla mieszkańców zagrożonych terenów Powiatu Kwidzyńskiego:

tel. (55)646 50 35

Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa
Obywateli i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

20100522 grabowo11

20100522 grabowo31

Poprzedni artykułVIII Przegląd Kina Europejskiego 2010
Następny artykułAktualny stan na rzece Wiśle