W związku z zamiarem rozszerzenia składu osobowego Komitetu Rewitalizacji Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza rozpoczęcie naboru na jego członków jako kolejnego etapu przygotowań do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2023-2030.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta
w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza.

Zasady wyznaczania składu Komitetu określa Załącznik do uchwały nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna.

Deklarację przystąpienia należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2024 roku.

Deklaracja dostępna jest: w formie elektronicznej – załącznik do informacji lub w formie papierowej – Biuro Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub pokój 313.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem: „Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna”.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Kwidzynie tel: 55 6464 716 lub ue@kwidzyn.pl.

W załączeniu udostępniamy do pobrania:

  • Uchwała nr XX/125/16 wraz z Załącznikami
  • Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji

Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji

Uchwała w sprawie zasad powołania KR

Zasady wyznaczania składu oraz działania KR

Poprzedni artykułW siedzibie MM Kwidzyn
Następny artykułZastrzeż PESEL i chroń swoje dane