05 05 2015 klub1

Kolejne spotkanie Klubu Rzeczpospolitej współorganizowane przez redakcję „Rzeczpospolitej”, Bibliotekę Miejsko-Powiatową w Kwidzynie i Kwidzyńskie Centrum Kultury odbyło się w Sali audytoryjnej tej ostatniej instytucji 24 kwietnia. Jego tematem była Strategia Wspierania Przedsiębiorczości 2015-2020.
W debacie, zagajonej przez burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysztofiaka, a prowadzonej przez dziennikarza „Rzeczpospolitej” Marka Domagalskiego, głos zabierali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, mecenas Piotr Zimmerman specjalista od prawa upadłościowego, wiceminister sprawiedliwości, poseł Jerzy Kozdroń oraz senator Leszek Czarnobaj.

Pierwsza część spotkania poświęcona była kwestiom ekonomicznym. Z realiami związanymi z wykorzystaniem w rozpoczynającym się okresie środków finansowych przeznaczonych na rozwój regionu zapoznał uczestników marszałek Mieczysław Struk. Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego, plan rozdysponowania pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej, obejmuje kwotę 1,86 mld złotych, wraz ze środkami zarządzanymi z poziomu krajowego daje to 2,1 mld złotych do wykorzystania w naszym regionie w ciągu 7 lat. Pieniądze te zostały podzielone na kilkanaście osi priorytetowych, z których dla przedsiębiorstw szczególne znaczenie będą mieć osie Komercjalizacja wiedzy (140 mln zł) i Przedsiębiorstwa (175 mln zł). Wyraźną zmianą jest zatrzymanie przez Komisję Europejską finansowania dróg lokalnych. RPO został zatwierdzony w styczniu, w tej chwili trwają prace zmierzające do wyznaczenia instytucji pośredniczących, przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć składanie wniosków o pomoc finansową prawdopodobnie w trzecim kwartale. W porównaniu z poprzednim okresem sposobem uruchamiania tych środków mają być raczej preferencyjne pożyczki niż dotacje, co niekoniecznie musi być zmianą niekorzystną, jako że instrumenty finansowe bezzwrotne są bardziej skomplikowane w obsłudze; może o tym świadczyć fakt, że w poprzednim programie z dotacji skorzystało tylko 1100 z 230 tys. działających w województwie przedsiębiorstw, podczas gdy pożyczki i kredyty trafiły do 15 tys. Aplikowanie o jakiekolwiek środki unijne nie jest jednak przedsięwzięciem łatwym i wymaga orientacji w skomplikowanych i wymagających procedurach, wobec czego marszałek zaprosił przedsiębiorców do Punktów Informacji Europejskiej, wspomniał też o możliwości skorzystania z usług firm zajmujących się komercyjną obsługą wniosków.
Część poświęconą zagadnieniom związanym ze zmianami prawa związanego z działalnością gospodarczą rozpoczął mecenas Piotr Zimmerman, specjalista od prawa upadłościowego. Zreferował zasadnicze tendencje w nowo uchwalonym przez sejm prawie o restrukturyzacji. Dotychczasowe rozwiązania były nieefektywne: nadzorcy wyznaczonemu do przeprowadzenia procesu uzdrowienia przedsiębiorstwa, które wpadło w kłopoty finansowe, najbardziej opłacało się je zlikwidować i zostać syndykiem zarządzającym masą upadłościową, ratowaniem przedsiębiorstwa nie byli zainteresowani też przedstawiciele Skarbu Państwa, mającego pierwszeństwo w odzyskiwaniu zaległych środków, którzy na ogół optował za upadłością. Nowe rozwiązania uniemożliwiają byłemu nadzorcy przyjęcie funkcji syndyka, a wierzycieli państwowych zrównują z prywatnymi. Szczególne znaczenie mają rozwiązania zachęcające dłużników do jak najwcześniejszego ubiegania się o restrukturyzację, jedną z czterech nowych procedur ma polegać na samodzielnym zbieraniu głosów wierzycieli w kwestii układu z nimi, bez konieczności wcześniejszego postanowienia sądu i obwieszczenia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, bez utraty biznesowej wiarygodności.

Minister Jerzy Kozdroń zdał sprawę z obecnie trwających i niedawno zakończonych prac nad zmianami w Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Postępowania Cywilnego. Część z nich ma służyć usprawnieniu procesu egzekucyjnego. Nowym rozwiązaniem będzie licytacja elektroniczna prowadzona w Internecie, dzięki której będzie można brać w niej udział z dowolnego miejsca, bez konieczności stawiania się w siedzibie komornika. Zostanie ograniczony sformalizowany nadzór sądu nad komornikiem przy licytacji nieruchomości. Z drugiej strony przygotowano projekt ustawy usprawniającej postępowanie dyscyplinarne wobec komorników. Uchwalono ustawę likwidującą tzw. hurtownie komornicze, kancelarie przyjmujące dziesiątki tysięcy spraw, co uniemożliwia komornikom wymagane ustawowo osobiste wykonywanie czynności egzekucyjnych. (Jak podał minister Kozdroń, rekordzista przyjął w ciągu roku 560 tys. spraw, co pozwalało każdej z nich poświęcić średnio 3 sekundy!). Kolejne ustawy zapewniają elektroniczny dostęp do wypisów z ksiąg wieczystych czy do Krajowego Rejestru Sądowego. Inna wymaga uporządkowania swojej sytuacji od spółek, które nie dopełniły obowiązku przepisania się do KRS, albo funkcjonują bez powołania zarządów, a jednak działają dysponując jakimś majątkiem. Rewolucyjne zmiany zaszły w Kodeksie Spółek Handlowych, wprowadzono instytucje udziałów beznominałowych i testu wypłacalności, nawiązujące do rozwiązań stosowanych w prawie anglosaskim. W dalszej części debaty minister Kozdroń wrócił do kwestii nowej ustawy restrukturyzacyjnej i podkreślił, że ten przygotowany przez dynamicznych prawników młodszego pokolenia akt prawny, nastawiony na rozwiązywanie problemów, a nie na podtrzymywanie spójności z środkami typowymi dla prawa kontynentalnego, wzbudził wielkie zainteresowanie i uznanie w Europie.
Debatę podsumował senator Leszek Czarnobaj, stwierdzając między innymi, że bez spójnej strategii wspierania przedsiębiorczości nie możemy liczyć na przekroczenie masy krytycznej innowacyjności gospodarki umożliwiającej przyspieszenie rozwoju gospodarczego, które pozwoli nam na dogonienie średniego poziomu gospodarczego Unii Europejskiej do 2030 roku.

05 05 2015 klub2

Poprzedni artykułKorty tenisowe nad Liwą
Następny artykułLigi Województwa Pomorskiego 2015 w pływaniu