16 06 2017 klub1

Jubileusz 15-lecia Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej

…Obiecujemy wracać do swoich korzeni,
będziemy ambasadorami Kwidzyna,
będziemy sławić jego imię,
bo temu miastu jesteśmy i będziemy potrzebni…

[fragment deklaracji członków Klubu podpisanej 14 września 2002 roku]

9 czerwca w sali audytoryjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury odbył się doroczny zjazd członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej. Wizyty klubowiczów w ich rodzinnym mieście na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń miasta. Tym razem jednak „ambasadorzy” Kwidzyna mieli dwa inne niż zazwyczaj powody. Po pierwsze – zjazd absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie, a warto zaznaczyć, że większość członków Klubu to wychowankowie „starego”, po wtóre sam klub święcił swój jubileusz piętnastolecia.
Profesorowie uniwersytetów, politechnik i akademii, wyżsi rangą byli dowódcy wojsk różnego typu, członkowie krajowych stowarzyszeń, instytucji i placówek, lekarze, adwokaci, inżynierowie – kiedyś przyjaciele z ławy szkolnej na ten jeden dzień postanowili spotkać się w rodzinnym mieście by zastanowić się jak wspierać ukochane miasto.
Tradycją stało się, że w trakcie każdego zjazdu organizowany jest panel dyskusyjny i wykłady na wybrany temat. W ciągu piętnastu lat działania Klubu jego członkowie rozmawiali już o rewitalizacji dworca kolejowego, przywróceniu Wisły żegludze śródlądowej, pracach archeologicznych w Kwidzynie, odtworzeniu kwidzyńskiej starówki, moście przez Wisłę. Tym razem tematem wiodącym w spotkaniu były perspektywy rozwoju hodowli koni w Kwidzynie. W sesji wzięli udział wybitni znawcy hodowli koni na ziemi kwidzyńskiej. Jacek Goszczyński zaprezentował stadninę koni Miłosna, prof. dr hab. Zbigniew Jaworski przybliżył etapy historyczne hodowli koni zaś o koniach zimnokrwistych i sportowych opowiedział dr Adam Jończyk.

Piętnasty zjazd członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej zorganizowany został przez Bibliotekę Miejsko-Powiatową w Kwidzynie i Kwidzyńskie Centrum Kultury.

16 06 2017 klub2
16 06 2017 klub3
16 06 2017 klub4
16 06 2017 klub5
16 06 2017 klub6