kwidzyn logo

Projekt ten w ramach realizacji zadania publicznego „Realizacja programów edukacyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kwidzyna” finansowany jest przez Urząd Miasta Kwidzyna.

Obejmie on swoim zakresem wszystkich uczniów III klas gimnazjalnych z terenu  miasta Kwidzyna. Ogółem będzie to około 450 uczniów oraz nauczycieli.

Warsztaty obejmują tematykę:

– podstawowe informacje o znaczeniu udzielania pierwszej pomocy

-bezpiecznego podejścia do poszkodowanego

– wyposażenia apteczki

-zabezpieczenie miejsca  wypadku oraz opatrywanie ran i urazów

– resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci

– użycie defibrylatora AED do resuscytacji

Instruktorami w projektu są zawodowi medycy pielęgniarki, pielęgniarze oraz ratownicy medyczni, przy współpracy studentów ratownictwa medycznego z Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Projekt jest pierwszą edycją wspierania nauczycieli „Edukacji dla Bezpieczeństwa” – nowego przedmiotu realizowanego w gimnazjach. Program zajęć obejmuje 4 godziny lekcyjne, w trakcie których największy nacisk położony jest na ćwiczenia z resuscytacji oraz użycia szkoleniowego defibrylatora AED.

Merytoryczny zakres projektu jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” określanego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz wskazówkami konsultanta województwa pomorskiego ds. ratownictwa medycznego dr n. med. Ewy Raniszewskiej.

20111118 jesienne warsztaty

Poprzedni artykułV Laboratorium Animacji Społecznej Subregionu Nadwiślańskiego
Następny artykułDobranocka teatralna