kwidzyn logo

Projekt ten w ramach realizacji zadania publicznego „Realizacja programów edukacyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kwidzyna” finansowany jest przez Urząd Miasta Kwidzyna.

Obejmie on swoim zakresem wszystkich uczniów III klas gimnazjalnych z terenu  miasta Kwidzyna. Ogółem będzie to około 450 uczniów oraz nauczycieli.

Warsztaty obejmują tematykę:

– podstawowe informacje o znaczeniu udzielania pierwszej pomocy

-bezpiecznego podejścia do poszkodowanego

– wyposażenia apteczki

-zabezpieczenie miejsca  wypadku oraz opatrywanie ran i urazów

– resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci

– użycie defibrylatora AED do resuscytacji

Instruktorami w projektu są zawodowi medycy pielęgniarki, pielęgniarze oraz ratownicy medyczni, przy współpracy studentów ratownictwa medycznego z Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Projekt jest pierwszą edycją wspierania nauczycieli „Edukacji dla Bezpieczeństwa” – nowego przedmiotu realizowanego w gimnazjach. Program zajęć obejmuje 4 godziny lekcyjne, w trakcie których największy nacisk położony jest na ćwiczenia z resuscytacji oraz użycia szkoleniowego defibrylatora AED.

Merytoryczny zakres projektu jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” określanego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz wskazówkami konsultanta województwa pomorskiego ds. ratownictwa medycznego dr n. med. Ewy Raniszewskiej.

20111118 jesienne warsztaty