kwidzyn logo

Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:

1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak – nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.

2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:
– sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,
– sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,
– sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),
– sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

3. Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.

4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:
– czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych ( nie ma między nimi rys),
– czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i – czy nie jest on ugięty,
– czy okna i drzwi otwierają się łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu),
– czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesunięcie,
– czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona)
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentację budowy i użytkowania obiektu.

Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:
– sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów,
– jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),
– odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
– remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
– obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu.
O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach powiatu)

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:
1. Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Zadzwoń do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 58 308 42 89
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni 58 620 73 27
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku 59 841 24 20, 59 841 24 71
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sopocie  58 521 38 11
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie 59 822 73 45
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach 52 396 65 51
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Człuchowie 59 834 23 40
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszcz Gdańskim 58 691 09 85
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach 58 685 44 36, 58 685 44 37
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie 58 686 62 90
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie 55 646 51 35
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku 59 863 28 44, 59 863 28 52
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku 55 646 04 44, 55 646 04 45
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim 55 273 27 74, 55 247 36 71
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku 58 673 42 12, 58 673 42 13
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim 59 841 85 49
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim 58 561 42 05
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie 55 267 74 90
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie 58 532 16 63
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie 58 672 21 70, 58 672 95 69

Poprzedni artykułAktualny stan na rzece Wiśle
Następny artykułPowiślańskie Wieczory Organowo-Kameralne czerwiec-wrzesień