Foto: Aleksander Łubiński / UM w Kwidzynie

Zgodnie z zapowiedziami, od 1 września rozpoczynają działalność dwa przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kwidzyn. Przedszkola miejskie mają funkcjonować w budynkach przy ul. Kochanowskiego i przy ul. Willowej.

Pomimo wielu prób czynionych przez Miasto mających na celu odzyskanie nieruchomości, dotychczasowi najemcy zdecydowali się bezprawnie zajmować je do czasu skutecznego odzyskania obiektów w trybie eksmisji, po zakończonym postępowaniu sądowym. Miasto Kwidzyn rozpoczęło szereg czynności mających na celu odzyskanie budynków. Przepisy prawa stoją po stronie właściciela nieruchomości, jednak czynności egzekucyjne są czasochłonne.

Dla władz Miasta oraz dyrektorów placówek absolutnym priorytetem jest zapewnienie dzieciom przyjętym do nowopowstających przedszkoli profesjonalnej opieki w życzliwym środowisku oraz w pomieszczeniach spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji podjęto decyzję o przygotowaniu na czas postępowania sądowego nowych lokalizacji prowadzenia opieki przedszkolnej dla dzieci, których rodzice zadeklarowali powierzenie swoich pociech nauczycielom zatrudnionym w placówkach miejskich, do czasu odzyskania nieruchomości.

Tym samym z początkiem września grupy Miejskiego Przedszkola Nr 1 będą korzystały z pomieszczeń oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kwidzynie przy ul. Hallera, a grupy Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Kwidzynie będą korzystały z pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6.

 

Dyrektorzy przedszkoli miejskich, jak i kadra pedagogiczna obu placówek zapewnią bardzo dobrą opiekę i edukację dzieciom.

Poprzedni artykułPożegnanie lata w Kwidzynie
Następny artykułApel do rodziców