kwidzyn herb

1233 – przybycie pierwszych oddziałów rycerzy zakonu krzyżackiego na teren Dolnego Powiśla; założenie umocnienia nazwanego „Insula Sanctae Mariae” (Marienwerder) na terenie Żuław; zdobycie pruskiego grodu Quidin na wysoczyźnie i przeniesienie się tam Krzyżaków; obok grodu lokowane jest miasto, które otrzymuje później prawa chełmińskie.

1254 – ustanowienie stolicy biskupstwa pomezańskiego w Kwidzynie.

1285 – powołanie kapituły biskupstwa pomezańskiego i wyznaczenie jej siedziby w Kwidzynie; kościół parafialny podniesiony zostaje do rangi katedry.

XIV w. – wznoszenie zespołu zamkowo – katedralnego na północ od średniowiecznego miasta

1394 – śmierć św. Doroty z Mątowów Wielkich, zamurowanej w celi katedry kwidzyńskiej

1440 – utworzenie w Kwidzynie Związku Pruskiego

1628 – 1635 – okupacja miasta przez wojska szwedzkie pod wodzą króla Gustawa Adolfa.

1709 – spotkanie w Kwidzynie króla pruskiego Fryderyka I z carem Rosji Piotrem I w czasie wojny północnej.

1710 – ogromny pożar miasta; zachowała się tylko jedna pierzeja rynkowa z charakterystyczną zabudową złożoną z domów podcieniowych.

1758 – 1762 – Kwidzyn kwaterą główną Wilhelma Fermora, dowódcy wojsk rosyjskich w czasie wojny siedmioletniej.

1772 – pierwszy rozbiór Polski; Kwidzyn staje się siedzibą nowej prowincji Prusy Zachodnie

1798 – rozbiórka dwóch skrzydeł zamkowych; południowego i zachodniego

1807 – w mieście stacjonują wojska francuskie pod wodzą marszałka Lefebre

1815 – reforma administracyjna, Kwidzyn zostaje stolicą rejencji

1847 – zbudowanie pierwszej szosy wiodącej z Kwidzyna do Malborka

1858 – poświęcenie kościoła katolickiego, wybudowanego według projektów K. F. Schinkla

1862 – 1864 – gruntowna restauracja elewacji zewnętrznych i wewnętrznych katedry

1874 – główny etap prac restauracyjnych na zamku

1878 – utworzenie Towarzystwa Historycznego dla Rejencji kwidzyńskiej.

1879 – utworzenie w mieście garnizonu wojskowego i Królewskiej Szkoły Podoficerskiej

1880 – ukończenie budowy neogotyckiego ratusza na miejscu pierwotnej, średniowiecznej budowli

1883 – uruchomienie linii kolejowej Malbork – Kwidzyn – Grudziądz – Toruń

1915 – oddanie do użytku Starostwa (obecnie Urząd Miasta)

1920 – plebiscyt w Kwidzynie i na Dolnym Powiślu

1937 – otwarcie Gimnazjum Polskiego

1945 – zajęcie miasta przez armię radziecką; przejęcie miasta przez polskie władze

1973 – decyzja rządu o budowie w Kwidzynie Zakładów Celulozowo – Papierniczych

1990 – początek władzy samorządowej

1999 – zmiana podziału administracyjnego kraju – Kwidzyn jest w województwie pomorskim.

Poprzedni artykułZabytki Kwidzyna
Następny artykułNoc muzeów w Krypcie Wielkich Mistrzów