23 11 2015 drzewa

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Fundacją Ekorozwoju zapraszają na seminarium „Drzewa otwartych krajobrazów w procesach inwestycjach”.

termin: 8 grudnia 2015 r. 10.00-14.00
miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego, Gdańsk ul. Okopowa 21/27
zgłoszenia: wyłącznie za pomocą e-mail na adres: rpipczynski@ekokwidzyn.pl (decyduje kolejność zgłoszeń); informacji udziela Robert Pipczyński, tel. 505 331 669.

Głównym celem seminarium jest podzielenie się dobrymi praktykami służącymi zachowaniu alej w krajobrazie województwa oraz zwrócenie uwagi na możliwości ochrony drzew. Seminarium będzie miało charakter regionalny i odbędzie się po ogólnopolskiej konferencji Wizja Zero dla Polskich Alej „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami”, która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim. Dzięki temu, na naszym seminarium będziemy mogli podzielić się z Państwem wnioskami z tej konferencji.
Frekwencja i żywa dyskusja podczas licznych szkoleń, a także podczas seminarium w dniu 11 marca 2015 roku w Gdańsku potwierdzają, że zagadnienie alej i innych drzew w krajobrazach otwartych łączy wiele środowisk we wspólnej problematyce.
Zaproszenie szczególnie kierujemy do zarządców dróg, urzędników zajmujących się planowaniem inwestycji (szczególnie drogowych), przedstawicieli biur projektowych, architektów, specjalistów ochrony środowiska, i wszystkich osób, od których zależy aspekt ochrony drzew w procesach inwestycyjnych.

PROGRAM
godz. 10.00 – 10.15 – Powitanie uczestników przez organizatorów.
godz. 10.15 – 10.30 – Wystąpienie Marszałka Województwa Pomorskiego.
godz. 10.30 – 10.45 – Aleje jako zasób przyrodniczo-kulturowy, wyzwania regionalne. Ewa Romanow-Pękal, Prezes Stowarzyszenia Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa.
godz. 10.45 – 11.15 – Drzewa w koronie drogi. Charakterystyka zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego i propozycje metod jego zmniejszania.
Prof. Kazimierz Jamroz, dr inż. Marcin Budzyński Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.
godz. 11.15 – 11.30 Katalog dobrych praktyk programu „Drogi dla Natury”. dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Wiceprezes Fundacji EkoRozwoju, lider programu „Drogi dla Natury”.
godz. 11.30 – 12.00 Dobre praktyki w ochronie drzew zarządców dróg. Grzegorz Stachowiak, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Gdańsku
12.00 – 12.20 przerwa
12.20 – 13.00 „Czy aleje przetrwają na Pomorzu?” – dyskusja moderowana z udziałem następujących osób:
– prof. Kazimierz Jamroz, Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;
– prof. Jacek Borowski, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
– Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku,
– Ewa Wojciechowska, Zarząd Dróg Wojewódzkiech w Olsztynie,
– Adam Juźwiak – Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, praktyk programu „Drogi dla natury”.
godz. 13.00 – 14.00 dyskusja z udziałem uczestników seminarium
godz. 14.00 – zakończenie seminarium

Więcej informacji o Programie „Drogi dla Natury” znajduje się na stronie internetowej www.aleje.org.pl.

Seminarium odbędzie się w ramach ogólnopolskiego programu „Drogi dla Natury” realizowanego regionalnie przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa (poprzez partnerstwo z innymi organizacjami społecznymi oraz Fundacją EkoRozwoju prowadzącą Program w skali ogólnopolskiej i w wymiarze międzynarodowym) we współpracy z zarządcami dróg i administracją samorządową. Realizacja programu odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu LIFE + oraz środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku. Więcej informacji o Programie „Drogi dla Natury” znajduje się na stronie internetowej www.aleje.org.pl.

Poprzedni artykułXXI Warsztaty Capoeira GCB Kwidzyn
Następny artykułMłodzieżowa Rada Miasta