doc

 Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów       z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004r.) ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kwidzynie w obrębie 10 Miasta Kwidzyna, przeznaczonych pod budowę murowanych boksów garażowych.

Więcej w załączniku

ogloszenie_o_II_przetargach_nieograniczonych_garaze-2.doc45.5 KB

Poprzedni artykułTrzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Drzymały 20A w Kwidzynie
Następny artykułTrzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Drzymały 20A w Kwidzynie