Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kwidzynie otrzymała dotację celową na rok 2021, w wysokości 4.500 zł z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.