Po dłuższej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, udało się wznowić stacjonarną działalność Dziennego Domu Pobytu „ Senior+” w Kwidzynie. Na zajęcia w mniejszych grupach uczęszcza 20 seniorów. Wymogiem ponownego otwarcia było zaszczepienie, zarówno kadry jak i uczestników.

Podczas kilkumiesięcznej przerwy zajęcia odbywały się w prywatnych domach seniorów. Dzienny Dom Pobytu Senior + mieści się w zmodernizowanym prawie cztery lata temu gmachu przy ul. Warszawskiej. Placówką zawiaduje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby zostać uczestnikiem zajęć trzeba być mieszkańcem miasta i nie pracować zawodowo. Do udziału w zajęciach przyjmowane są osoby, które ukończyły 60 lat. Dom przeznaczony jest dla osób, które są samodzielne i nie wymagają opieki. Dla seniorów prowadzone są różne zajęcia, w tym edukacyjne, aktywności ruchowej i sportowo-rekreacyjne oraz związane z aktywizacją społeczną.

Obecnie seniorzy zostali podzieleni na dwie grupy; jedna z grup ma spotkania w poniedziałki, środy i piątki, druga we wtorki i czwartki.  Pomimo tego, że od ponownego otwarcia minęło dopiero kilka dni, można zauważyć, że wspólne spotkania cieszą seniorów. Odbyły się już wycieczki do Piaseczna i Grudziądza.

Dodać należy, że pracownicy placówki cały czas pozostają w kontakcie z osobami, które chwilowo nie uczęszczają do Domu Seniora. Niezmiennie robione są zakupy, załatwiane są różne sprawy tym seniorom, którzy tego potrzebują.

Poprzedni artykułFUSY 2021
Następny artykułTrwa przebudowa ulicy Tuwima