kwidzyn logo

20080701 dolinakreatywna

Konkurs jest adresowany zarówno do młodych twórców stawiających pierwsze kroki w fotografii, jaki i artystów posiadających już osiągnięcia w tej dziedzinie. Kryterium decydującym o wstępnej selekcji nadsyłanych prac jest wiek uczestników (14–25 lat). Kandydaci biorący udział w konkursie mogą zgłaszać swoje prace sami lub mogą być zgłaszani przez szkoły, uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie, ale jedynie za zgodą kandydatów i po zaakceptowaniu przez nich formularza zgłoszeniowego.

Podczas audycji finałowej autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe. Finał zostanie wyemitowany we wrześniu 2008 r. na antenie TVP2, będzie go można również obejrzeć w telewizji interaktywnej iTVP. Oprócz tego na antenie TVP2 pojawią się felietony „Dolina Kreatywna – co słychać?”, dzięki którym będzie można poznać finalistów i prace, które będą walczyć o główną nagrodę.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 8 sierpnia 2008 r. na adres dolina.kreatywna@waw.tvp.pl przesłać pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy różne zdjęcia lub jeden fotoreportaż (do sześciu zdjęć). Jeśli przesłane zdjęcie jest w jakikolwiek sposób przetworzone, to autor pracy musi opisać sposób, w jaki zostało to dokonane i dołączyć ten opis do pracy.

O tym, które ze zdjęć zostaną nagrodzone, zdecyduje jury złożone z doświadczonych i powszechnie uznanych fotografów. Oryginalność pomysłu, walory artystyczne i intelektualne oraz poziom techniczny nadesłanej pracy to główne kryteria, które  będą brane pod uwagę przy ocenie.

Regulamin konkursu oraz dokumenty niezbędne do wzięcia w nim udziału są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.dolinakreatywna.tvp.pl.

***
Dolina Kreatywna

„Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” to cykliczny projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A. skierowany do młodych twórców (14–25 lat), który obejmuje 10 dziedzin sztuki, tj. multimedia, fotografię, literaturę, taniec, sztuki plastyczne, muzykę, teatr, film, animację kultury oraz design (co miesiąc rozstrzygamy konkurs w jednej z tych dziedzin). Celem projektu jest wspieranie młodych talentów i umożliwienie im dalszego rozwoju artystycznego. Laureaci są prezentowani na antenie TVP2 w programie „Dolina Kreatywna” emitowanym raz w miesiącu. Przedsięwzięciu towarzyszą liczne imprezy kulturalne. Więcej informacji na www.dolinakreatywna.tvp.pl.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Kusztal-Skrobska: (22) 547 57 24,
anna.kusztal-skrobska@waw.tvp.pl

Leszek Tarnowski: (22) 547 57 24,
leszek.tarnowski@waw.tvp.pl

20080701 TVP2

 

Poprzedni artykułWeekend w Klubie Muzycznym Spichlerz
Następny artykułRozbiórka budynku ul. Warszawska 24