małe dzieci w trakcie zabawy

Szanowni Rodzice dzieci w wieku żłobkowym,

z Nowym Rokiem 2022 rodzicom będzie przysługiwać dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w maksymalnej kwocie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc.

Ustalenie prawa do dofinansowania oraz jego wypłata nastąpi na wniosek rodzica.
O dofinansowanie rodzic może wystąpić najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania składa się wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dofinansowanie przekazane zostanie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Niezależnie od dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, corocznie z budżetu Miasta Kwidzyna  udzielana jest dotacja na każde dziecko będące pod opieką żłobka w wysokości 350 zł miesięcznie lub pod opieką opiekuna dziennego w wysokości 250 zł miesięcznie. Warunkiem przekazania dotacji na dziecko jest sprawowanie opieki przez instytucję wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub w Wykazie Opiekunów.

Na terenie Kwidzyna funkcjonuje sześć żłobków, w tym dwa żłobki miejskie:

Nazwa żłobkaAdres żłobkaWysokość opłat za:
pobyt dzieckawyżywienie
Żłobek Miejski nr 1ul. Braterstwa Narodów 33540 zł9 zł opłata dzienna
Żłobek Miejski nr 2ul. Kościuszki 43a540 zł9 zł opłata dzienna
Żłobek „Smyk”ul. Mylna 3a600 zł9 zł opłata dzienna
Żłobek „Bajeczka”ul. Wschodnia 3a700 złrodzic przygotowuje posiłki dla dziecka
Żłobek „Stokrotka”ul. Mieszka I 8a650 zł12 zł
Żłobek „Gama”ul. Grunwaldzka 9
ul. Malborska 87
580 zł10,50 zł

 

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania kwidzyńskich żłobków znajdą Państwo na stronie internetowej portalu Empatia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Dodatkowo trzy podmioty niepubliczne zatrudniają opiekunów dziennych:

Nazwa podmiotu zatrudniającego opiekuna dziennegoAdres sprawowanej opiekiWysokość opłat za:
pobyt dzieckawyżywienie
Katarzyna Łukaszewicz Opiekunka Dziecięca s.j.ul. Wiejska 2650 zł14 zł opłata dzienna
FUH Stokrotka Olimpia Mosakowskaul. Mieszka I 8a650 zł12 zł opłata dzienna
Pani Anna Cichockaul. Mylna 3a600 złrodzic przygotowuje posiłki dla dziecka

 

Szerszych informacji na temat dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub u dziennego opiekuna udzielają bezpośrednio dyrektorzy placówek lub pracownicy Zespołu ds. Społecznych Urzędu Miejskiego w Kwidzynie pod numerem telefonu (55) 6464 725.

Poprzedni artykułKosmiczna precyzja na co dzień
Następny artykułNowe świadczenie – dodatek osłonowy w MOPS Kwidzyn