kwidzyn logo

Program spotkania:

11:00 – 11:10 Powitanie uczestników.
Omówienie programu, rozpoczęcie spotkania.

11:10 – 12:20 Wielkość przedsiębiorstwa a definicja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Możliwości dofinansowania projektów – Programy Operacyjne na lata 2007-2013.
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki

12:20 – 13:00 Procedura ubiegania się o dotacje i etapy realizacji projektu.
Omówienie wniosku aplikacyjnego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
– dobór projektów do odpowiednich programów i działań
– kluczowe elementy wniosku aplikacyjnego (cele, zamierzenia, rezultaty)- załączniki do wniosku

13:00 – 13:30 Formy wspierania przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy.

13:30 Zakończenie spotkania.

 

Poprzedni artykułKoncert LIPALI w Spichlerzu
Następny artykułPiłka ręczna – ekstraklasa