07 08 2014 chor1

W dniach 31 lipca – 04 sierpnia br. w kwidzyńskich parafiach gościł chór „FIAT”, z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza Biskupa i Męczennika w Miorach na Białorusi.

Nadzór nad chórem sprawuje ksiądz prałat Krzysztof Miękina, który urodził się w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Żabnie w diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 r. w Częstochowie, a od 1992 roku jest na misji na terenie Białorusi. Początkowo sprawował posługę w parafii Opsa rej. Brasław (parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela), a od roku 2000 w Miorach, gdzie jest dziekanem dekanatu miorskiego i proboszczem.

Chór przyjechał 31 lipca do Kwidzyna z inicjatywy Renaty Antos-Rowińskiej i Pawła Rowińskiego, którzy organizowali i koordynowali przyjazd i pobyt chóru w Kwidzynie. 3 sierpnia chór śpiewał na mszach świętych w parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Jana Ewangelisty.

Pielgrzymki do Ojczyzny pozwalają członkom chóru i ich rodzinom podtrzymywać świadomość narodową oraz nawiązywać nowe, niezwykle cenne, kontakty z rodakami w Polsce. 

Pobyt chóru był możliwy dzięki życzliwości miasta, które zapewniły nieodpłatne zakwaterowanie, a także lokalnych przedsiębiorców: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wojciech Zieliński i S-ka oraz Zakład Piekarniczy s.c. H i R Rochna oraz MIX SA, którzy również wsparli pobyt członków chóru.

07 08 2014 chor2
07 08 2014 chor3

Poprzedni artykuł1 sierpnia 1944
Następny artykułZawody O-Ringen